Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Εμπέδωση λεξιλογίου με το memrise

Στο γλωσσικό μάθημα μία από τις δυσκολίες που συναντάμε είναι, πώς θα εξασκηθεί ο/η μαθητής/ήτρια στο λεξιλόγιο που μόλις αποκτήθηκε. Τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο δημόσιο σχολείο διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα, έτσι είναι σχεδόν αδύνατο για τον διδάσκοντα/ουσα να ελέγχει κάθε φορά τη συνέπεια των μαθητών σε σχέση με το λεξιλόγιο. Υπάρχουν διαδικτυακές εφαρμογές που διευκολύνουν κατά πολύ την εκμάθηση του νέου λεξιλογίου.


Προφανώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία οι εφαρμογές flipquiz και quizlet, στις οποίες αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανάρτηση. Το flipquiz πιο απλοϊκό και γρήγορο βοηθά στον  έλεγχο του λεξιλογίου με παιγνιώδη τρόπο. Το quizlet είναι πιο μεθοδικό και βοηθά ιδιαίτερα στην εκμάθηση και εμπέδωση του λεξιλογίου μια και δεν σταματά απλά στον έλεγχο.Μία άλλη εφαρμογή, διαφορετική από τις προηγούμενες, που μεθοδικά οδηγεί τον/την μαθητή/ήτρια στην κατάκτηση του λεξιλογίου, είναι το memrise. Όπως μαρτυρά και η ονομασία, πρόκειται για μια εφαρμογή που βοηθά να κινητοποιήσουμε τα γρανάζια της βραχυπρόθεσμης αρχικά, αλλά και της μακροπρόθεσμης στη συνέχεια μνήμης.

Το νέο λεξιλόγιο είναι κάτι σαν ένας μικρός κήπος, τον οποίο ποτίζει ο/η εξασκούμενος/νη βήμα βήμα, φροντίζοντας να μεγαλώσει και να ανθίσει. Κατά την πρόοδο της δουλειάς  εμφανίζονται στον λεξιλογικό κήπο εμβόλιμες λέξεις που ο/η μαθητής/ήτρια έχει ήδη μάθει.


Δείτε ένα παράδειγμα για την εκμάθηση του λεξιλογίου της μεσογειακής διατροφής από τα ελληνικά στα γερμανικά.© Konstantina Chryssanthopoulou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας...