Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Αξιολόγηση με το formative


Με το formative μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις αξιολόγησης ή και ασκήσεις για το σπίτι. Αφού μπείτε στην εφαρμογή δημιουργήστε καινούργιo υλικό.
Δώστε τίτλο στην άσκησή σας και πατήστε <add question>. Επιλέξτε τον τύπο της άσκησης. 
1. Άσκηση επιλογής, 
2. Να ανεβάσουν οι μαθητές υλικό, 
3. Σύντομη απάντηση, 
4. Σωστό ή λάθος.
Συμπληρώστε τις ερωτήσεις και τις σωστές απαντήσεις, όπου χρειάζεται. Όταν τελειώσετε, πατήστε επάνω δεξιά το <assign>
Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, μπορείτε να επιλέξετε:
  • αν θα είναι δημόσιο ή για συγκεκριμένη τάξη
  • τον γρήγορο κωδικό που μπορείτε να δώσετε στους μαθητές
  • τον υπερσύνδεσμο που μπορείτε να προωθήσετε
  • την google τάξη
  • τον κωδικό ενσωμάτωσης, ώστε να το ενσωματώσετε σε ιστοσελίδα, ιστολόγιο ή wiki


Οι μαθητές σας, αφού μπουν στη σελίδα http://goformative.com/join , πληκτρολογούν τον κωδικό που τους δώσατε.


Αφού απαντήσουν οι μαθητές, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ώστε να δώσετε την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Μάλιστα μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο excel.

Το αρχείο αυτό μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε φάκελο με το όνομα της τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας...